fbpx Skip to content

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Posted in Δελτία Τύπου

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη του υποψήφιου Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Παναγιώτη Διαλινάκη, Δικηγόρου, για τα ακίνητα του Δήμου που περιήλθαν στο Υπερταμείο για «ξεπούλημα», υπήρξε απάντηση του Δημάρχου της πόλης , που μίλησε για «παραπληροφόρηση» και «άγνοια», προφανώς για να κρύψει την δική του αμέλεια και την «περίεργη» στάση της Περιφέρειας Πειραιά , που δεν την καταγγέλλει ως όφειλε.

Εμείς με αίσθημα ευθύνης θα σας ενημερώνουμε με αποδείξεις και θα αποκαλύπτουμε τις ευθύνες όλων.

Να πως φτάσαμε στο έγκλημα να μεταβιβασθούν πέντε (5) σχολικά συγκροτήματα του Κερατσινίου στο Υπερταμείο !!!

Δυνάμει του Ν. 1894/90 (άρθρο 5 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/92) προβλέφθηκε ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Σχολικών Εφορειών, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκονται, με πράξη του Νομάρχη. Ως εκ τούτου δυνάμει του ανωτέρω νόμου 1894/1990 μεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια όλα τα σχολικά κτίρια στους κατά τόπο Δήμους, πλην όμως για τη μεταγραφή στα οικεία κατά τόπο Υποθηκοφυλακεία και την τυπική περιέλευση αυτών στην κυριότητα του οικείου Δήμου απαιτούνταν δυνάμει του ανωτέρω νόμου η έκδοση σχετικής απόφασης του Νομάρχη, η οποία όμως για τα σχολικά συγκροτήματα του Κερατσινίου που πήγαν στο υπερταμείο δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα.

Ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών, σύμφωνα με τους οποίους δίδονταν πάντοτε μέχρι σήμερα προθεσμία για την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως του Νομάρχη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006 για τη μεταγραφή στα οικεία υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο απαιτούνταν η απόφαση δημάρχου ή δημαρχιακής επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου 1894/1990 “Σχολική Περιουσία” “1. Η απόφαση του Νομάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄) για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους ή στις Κοινότητες εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας “τριάντα (30)μηνών” “από τη θέση του παρόντος σε ισχύ”. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τον οικείο γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. *** Η φράση “από τη δημοσίευση του παρόντος” της παρ.1 αντικαταστάθηκε από φράση εντός “” “από τη θέση του παρόντος σε ισχύ” με την παρ.8 άρθρου 22 Ν.3536/2007, ΦΕΚ Α 42/23.2.2007.*** Η φράση “τριών (3) μηνών” αντικαταστάθηκε από τη φράση “τριάντα (30) μηνών” με τη παρ.24 άρθρου 20 Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τη παρ. 8 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) ορίζεται ότι:” 8. Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται με απόφαση του δημάρχου σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.”

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 41 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014,ορίζεται ότι: “Η μεταγραφή των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006 (Α 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, συντελείται με απόφαση του Δημάρχου, η οποία μετά τον κατά νόμο έλεγχο, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μεταγράφεται ατελώς στα οικεία άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος”. “2. Η μεταγραφή των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει συντελεστεί, στα οικεία υποθηκοφυλακεία, ατελώς, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση τους.”

Ως εκ τούτου δυνάμει του Ν. 4257/2014 για τη μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας των σχολικών κτιρίων των Δήμων σε περίπτωση μη εκδόσεως μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου αποφάσεως του Νομάρχη ή αποφάσεως Δημάρχου για τη μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας των σχολείων, τότε υπάρχει λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του ως άνω νόμου η δυνατότητα εκδόσεως διαπιστωτικής πράξης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και εν προκειμένω τον Περιφερειάρχη Πειραιά, η οποία και αποτελεί τον τίτλο μεταγραφής επ’ ονόματι του οικείου Δήμου και ο οποίος μεταγράφεται στο κατά τόπο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή στο λειτουργούν Κτηματολογικό Γραφείο.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει καταστεί αποκλειστικός κύριος νομέας και κάτοχος των σχολικών συγκροτημάτων του 1ου και 2ου Λυκείου Κερατσινίου του 14ου ,8ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου, που έχει ήδη περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου δυνάμει του νόμου 1894/1990, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, πλην όμως δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως του Δημάρχου Κερατσινίου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) έτους από την έκδοση της τελευταίας παράτασης του νόμου , ήτοι μέχρι την 14-4-2015 και έκτοτε του Περιφερειάρχη Πειραιά, η οποία θα διαπίστωνε την αδιαμφισβήτητη κυριότητά μας και θα αποτελούσε τον μεταγραπτέο τίτλο στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας είχε τη δυνατότητα με δική του απόφαση να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την 14-5-2015. Εξελέγη και ανέλαβε καθήκοντα την 1-9-2014, αλλά «ξέχασε» να προστατεύσει την περιουσία του Δήμου και σήμερα να είναι εκτεθειμένη και να έχει μεταβιβαστεί στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

Αλλά και ο Περιφερειάρχης Πειραιά, που μπορεί να εκδώσει διαπιστωτική πράξη και να λήξει και τυπικά το θέμα της κυριότητας ΑΡΝΕΙΤΑΙ και ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ.

ΓΙΑΤΙ ;;;;;;;

Στις επερχόμενες εκλογές δεν θα κριθούμε για τις προθέσεις μας, αλλά για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ και την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της πόλης ΚΑΙ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Υπ. Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΛΙΝΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ