fbpx Skip to content

Πρόγραμμα 2019-2022

Πίνακας περιεχομένων

Επέκταση της ανακύκλωσης

Επέκταση της ανακύκλωσης με παροχή κινήτρων έτσι ώστε να επιτύχουμε τη σταδιακή μείωση των τελών καθαριότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και την αύξηση των εσόδων του Δήμου με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου της ανακύκλωσης του 55% του συνόλου των απορριμμάτων έως το 2025.

Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Δήμου

Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Δήμου, των σχολείων και των κοινόχρηστων χώρων, που θα επιφέρει μείωση του λειτουργικού κόστους για το Δήμο και αντίστοιχη μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού για όλους. Εφαρμογή του προγράμματος smart citys   με ταυτόχρονη εφαρμογή νέων τεχνολογιών  με πλήρη κάλυψη του κόστους από ευρωπαϊκά προγράμματα

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και της μηχανοργάνωσης του Δήμου, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση ο κάθε Δημότης γρήγορα και με ασφάλεια, 365 ημέρες το χρόνο, στις υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς καθυστέρηση και κόστος.

Ουσιαστική λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Ουσιαστική λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας με οργάνωση των υπηρεσιών, σχεδιασμό δράσεων, πρόληψη αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων και επικίνδυνων καταστάσεων και συστηματική ενημέρωση  των πολιτών.

Αντιμετώπιση της έλλειψης ασφάλειας στην πόλη

Αντιμετώπιση της έλλειψης ασφάλειας στην πόλη με τη δημιουργία του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, που με συστηματικό τρόπο και τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων θα γίνονται παρεμβάσεις και θα σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών, τη σχολική και εξωσχολική βία, την κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων και την οδική συμπεριφορά. Αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας και ενίσχυσή της σε υλικά μέσα και έμπειρο προσωπικό. Θα απαιτήσουμε την λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος στην Αμφιάλη, ώστε να ανακτήσει η περιοχή την ασφάλεια που χρειάζεται.

Ίδρυση Δημοτικού Παρατηρητηρίου Ανεργίας

Ίδρυση Δημοτικού Παρατηρητηρίου Ανεργίας, που θα καταγράφει την ανεργία στην πόλη μας, τις κατηγορίες και τις θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει στην εξεύρεση εργασίας.

Ενθάρρυνση και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας

Ενθάρρυνση και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας , ένας σύγχρονος θεσμός επιχειρηματικής δράσης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και υπηρεσιών που δίνει λύσεις στην ανεργία με κοινωνικά χαρακτηριστικά και διανομή του παραγόμενου πλούτου στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου

Αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου (Καχραμάνογλου, ΝΑΦΘΑ) για τη δημιουργία του πρώτου Τεχνολογικού Πάρκου στο Λεκανοπέδιο με συνεργασία του Πολυτεχνείου και  του Πανεπιστημίου Πειραιά για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε  καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και τη δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.

Δημιουργία παγκόσμιου κέντρου Ποντιακού Πολιτισμού

Δημιουργία παγκόσμιου κέντρου Ποντιακού Πολιτισμού και μουσείου για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Πόντου και της Μικράς Ασίας.

Ανάκληση της απόφασης της κυβέρνησης για  παραχώρηση των ακινήτων του Δήμου

Ανάκληση της απόφασης της κυβέρνησης για  παραχώρηση των ακινήτων του Δήμου (πάρκα, γήπεδα, σχολικά συγκροτήματα, παιδικές χαρές, κλπ) που περιήλθαν στην κυριότητα του Υπερταμείου προς πώληση ως μνημονιακή υποχρέωση, για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου χρέους και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Οριστική επίλυση με την απόδοση παραχωρητηρίων στους σεισμόπληκτους κατοίκους της Δραπετσώνας

Οριστική επίλυση με την απόδοση παραχωρητηρίων στους δικαιούχους σεισμόπληκτους κατοίκους της Δραπετσώνας, των διαμερισμάτων στην 25η Μαρτίου, με ταυτόχρονη παραχώρηση του χώρου των προς κατεδάφιση πολυκατοικιών από το Δημόσιο στο Δήμο για αξιοποίηση του.

Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Μηνά

Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Μηνά που είναι εκτός για την επίλυση ενός προβλήματος δεκαετιών που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής.

Απόδοση κατά κυριότητα στο Δήμο του χώρου των Λιπασμάτων

Απόδοση κατά κυριότητα στο Δήμο του χώρου των Λιπασμάτων που σήμερα μας έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση. Αποχαρακτηρισμός του από Χερσαία Ζώνη Λιμένα που παραμένει μέχρι σήμερα και εμποδίζει την εκτέλεση κάθε σοβαρού έργου ανάπτυξης και αξιοποίησης, που θα φέρει έσοδα στην πόλη, θα προσφέρει θέσεις εργασίας και θα αναδείξει τον υπεροπτικό χαρακτήρα του για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Κατασκευή παιδικών σταθμών

Κατασκευή παιδικών σταθμών έτσι ώστε κανένα παιδί καμίας οικογένειας να μην μένει εκτός ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Στήριξη των συλλόγων και των αθλητικών σωματείων της πόλης μας

Στήριξη των συλλόγων και των αθλητικών σωματείων της πόλης μας που παράγουν έργο και προσφέρουν στον πολιτισμό και στον αθλητισμό με την υλική και οικονομική στήριξη τους.

Στήριξη κάθε οικογένειας που αντιμετωπίζει προβλήματα

Στήριξη κάθε οικογένειας που αντιμετωπίζει προβλήματα και είναι αποκλεισμένη από υγειονομική κάλυψη και βασικά κοινωνικά αγαθά.

Ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών

Ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών με την παροχή απαλλαγών και μειώσεων από Δημοτικούς φόρους και τέλη και την οικονομική στήριξη και ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών.

Αλλαγή νοοτροπίας στη διοίκηση του Δήμου, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτικές ιδεοληψίες

Αλλαγή νοοτροπίας στη διοίκηση του Δήμου, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτικές ιδεοληψίες, αποδοχή της διαφορετικής άποψης και πίστη στη σύνθεση των αντίθετων απόψεων. Αναβάθμιση της λειτουργίας των κοινοτικών συμβουλίων και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων του Δήμου.

Οικονομική διαχείριση με σύγχρονη αναπτυξιακή προοπτική

Οικονομική διαχείριση με σύγχρονη αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς κατασπατάληση των αποθεματικών, με την εισροή πόρων από νέες πηγές και την επιλογή εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών με πολλαπλασιαστικό όφελος και υπεραξία σε κάθε επένδυση προς όφελος της πόλης και των δημοτών, που θα αποφέρουν την δημιουργία πλεονασμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή χρηματοδότηση των δομών του Δήμου και η ανάπτυξη νέων κοινωνικών δράσεων.

Δημιουργία  πάρκων για κατοικίδια και μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς

Δημιουργία  πάρκων για κατοικίδια και μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και εξάλειψη της κακοποίησης και της εγκατάλειψής τους .